ארץ מילה ותורה

כ״ז בשבט ה׳תשע״א ע"י tamid

העובדה כי עצם היותה של השפה העברית, שפתו של עם ישראל לבדו קשורה בקשר מובנה עם תורתו ועם ארצו מצביעה על כונה תבונית שהנחתה את אחדותם של שלושה מרכיבים אלה. נראה כי ביסודה של כונה תבונית זו עומדת התפתחותו הרוחית של האדם ושל העם. כונה זו באה לידי ביטוי בהיבטים שונים של שלושת המרכיבים העצמאיים אך התלויים זה בזה – ארץ, מילה ותורה,

עיקר המיקוד והפנית תשומת הלב במאמר זה תהיה על מרכיב אחד מתוך השלושה, העברית. מכיון ששלושת המרכיבים חבוקים האחד בשני, נעסוק גם בשנים האחרים אך ורק בכדי לקשור את הדברים לכדי תמונה שלמה. נעשה זאת כך משום שתחום עיסוקנו הוצאה אל האור בשפה העברית ואך טבעי שנרצה להדגיש היבט זה. במאמרים אחרים ניגע גם בהיבטים אחרים של השילוש ארץ מילה ותורה בכדי לתת תמונה שלמה ורחבה עוד יותר. בעיסוקנו כאן בשפה העברית נשתדל לגלות ולחדש יותר מאשר לחזור על מה שכבר נאמר ונכתב על השפה במקומות אחרים.

הרשומות הראשונות בשפה העברית שיש בידינו הן ספר התורה המתחיל מבריאת העולם וממשיך דרך בריאת האדם. בתיאור סיפור חולדות בני אדם הולך ומתמקד ומקץ עשרה דורות מגיע לחייו של נח.. אותם עשרה דורות מגוללים את התהוותה של האנושות והחלוקה לעמים. עשרה דורות נוספים מובילים לאברהם המכיר בקיומו של אל אחד. עצם הכרתו באל אחד היא תחילתו של מימוש הבטחה לעם ולארץ. זוהי ראשיתו של עם ישראל ושל החזון המובנה בעצם קיומו. עשרה דורות נוספים מובילים למשה העסוק בליכוד העם ובגיבושו סביב הייעוד שהובטח לו עשרה דורות קודם לכן.

מעבר לסיפור תולדות העולם והאדם, התורה מתארת דרך אפשרית לאדם להתעלות מעל לסבלותיו הארציים. דברי ימים אלה שבתורה אינם עוסקים רק בסיפור חייהם של אנשים מסוימים ואף אינם עוסקים בתיעוד הזמן בלבד. התורה והתנ"ך משמשים כמפה להתפתחות רוחנית. במפה זו העשויה שכבות על שכבות השפה העברית אינה משמשת רק ככלי תקשורת שבעל פה ובכתב .השפה העברית, על רבדיה הנסתרים, נושאת בחובה היבטים חשבוניים והנדסיים של אותו ידע רוחני המובע במלל. נמצא כי דובר השפה העברית, בקוראו בספרי התנ"ך, נחשף בו זמנית לכמה רמות של מידע המשפיעות בהתאמה על כמה רמות של הוויתו..

השפה העברית, הדברים הנאמרים בעזרתה ודברי הימים שזורים בהבטחה התמונה בהם לאדם בכלל ולעם ישראל בפרט. ויותר מששזורים הדברים האחד בשני באופן שקשה ואולי בלתי אפשרי להבין אותם שלא כמכלול, כאשר מעמיקים אל תוך המבנה המשולש הזה של ארץ, מילה ותורה מתגלים בו עוד ועוד רבדים של התבונה העומדת ביסודם.

נדמה לפעמים שעל מנת להבין את השפה העברית יש להבין את העם שלו היא נועדה, ובו בעת גם את הידע שהיא נושאת בחובה. נדמה כי יש לחיות את השפה ואת תכליתה על מנת לרדת לעומקה באמת. טעות תהיה להתייחס אל השפה העברית כלכל שפה אחרת – ככלי לתקשורת בדיבור ובכתב שהתפתח התפתחות טבעית במשך אלפי שנות תרבות. היבט זה של התפתחות השפה הכולל גם השפעות משפות אחרות אינו חסר חשיבות, אך הוא שולי ביחס לעיקר העומד ביסודה של השפה – היותה תעתיק תבוני של הקיום הבא להביא בני אדם להבין את קיומם ולחיות בשלום פנימי וחיצוני, כלומר להיות בני חורין.

אחד מן ההיבטים היפים של השפה ואשר עוזר להבין את הקשר המשולש בין השפה, העם והארץ, הוא החשבון של השפה העברית. חשבון רב שכבתי זה שרק יסודותיו מוכרים, הוא בבחינת ידע נעלם שהולך ומתגלה אט אט. גמטריה, שיטה בה לכל אות ניתן ערך מספרי, היא. ההיבט המוכר יותר של חשבון השפה העברית. בשיטה זו, כאשר מחברים את ערכן המספרי של אותיות המרכיבות מילה מסוימת, מקבלים את ערכה המספרי של המילה.

על מנת להבין את היקפו של חשבון השפה, נעשה הקבלה בינו ובין מבנה השפה והתחביר שלה, בחשבון השפה העברית, גמטריה היא רק רמת האות שבחשבון השפה. מעבר לרמת האות יש את רמות המלים והמשפטים ומעל אלה את רמת הכתיבה היפה – ובתוכה מתן ביטוי ומשמעות לרעיונות מופשטים. כשם שכל רמות השפה בנויות מאתיות, כך גם הרמות המקבילות בחשבון השפה בנויות ממספרים. שילוב מלים מסוים היוצר משמעות מקביל בחשבון השפה להרמוניות מספריות ולסדרות של מספרים. הסדר החשבוני של השפה העברית מובנה בתוך המלים, השמות והתכנים המדוברים. השפה העברית היא מבנה חשבוני מורכב הנושא איכויות של יופי שברגיל אנו רגילים לראות בטבע. אפשר לראות חלק ממבנים חשבוניים אלה במבנה לוח השנה העברי, במפרטי הבניה של המשכן ושל כליו המופיעים בתורה. מן המילה בראשית ולאורך התורה כולה אפשר לראות את השילוב שבין התוכן ומשמעותו ובין חשבון השפה.

עוד ניתן לראות כי השפה העברית במיטבה היא שפה שתכליתה העיקרית היא כתיבה רוחית הקוראת להתפתחות האדם. בכתבי המקור העבריים ידעו הקדמונים את רוח השפה ועשו שימוש בכל רבדיה. בהשתמשם בשפה הם יצרו מבנים חשבוניים של סדר ושל יופי כהיבט מבני של התוכן אותו כתבו בדיוק רב. בכתיבה עברית שלמה, כל מילה היא חלק ממבנה צורני ומופשט הנושא את התוכן ואת המשמעות.

נראה כי רב רבדיותה של השפה העברית נשכח או נזנח במשך השנים וכי השימוש בה הפך להיות חד מימדי כמעט, גם במה שנקרא כתיבה יפה או כתיבה דתית. סדרת המאמרים באתר זה באה לשפוך אור על היבט עמוק זה של השפה ולהחיותו. יחד עם זאת חשוב לדעת שהתמונה הגדולה הקושרת ארץ, מילה ותורה היא רחבה מאוד וכי ההקשרים הנעשים כאן בין אלה ובין חשבון השפה העברית הם בבחינת תוצאות חיפוש במחקר עכשוי. חיפוש זה ותוצאותיו באים לידי ביטוי בעבודותינו, אך לא נמצאה דרך סדורה ומובנית להנחיל כתיבה מין זו.

יתכן ודי בשפיכת אור על הנושא תוך כתיבת מאמרים אלה כדי לעורר בקוראים את ההשראה ואת היכולת החבויה להשתמש ברבדי השפה הנסתרים. יחד עם זאת, היכן שניתן יהיה לתת הנחיות – הן תינתנה. היכן שניתן יהיה להדגים – תופענה דוגמאות.
ברור לחלוטין כי לא ניתן להנחיל כתיבה מעין זו בעברית מבלי לגעת בכל מרכיבי השילוש ארץ, מילה ותורה. הצעתי היא כי את עומק הנגיעה בשלושת אלה יעשה כל איש על פי נטייתו ומן המאמרים כאן ישאב את ההשראה.

תגובה אחת ל”ארץ מילה ותורה“

  1. עדי גלדנור הגיב:

    היי עדו,
    במבט ראשון האתר נראה מאד מקצועי מתומצת ומכוון, מאד נח להתמצא ולהבין, גם לקורא הפשוט, אני אקרא את כל הלשוניות ואחזור ואקרא באתר עוד מס' פעמים כדי שיהיו לי הערות מפרספקטיבה רחבה יותר ומקריאה מעמיקה יותר.
    הערה: המשפט הזה לא ברור לגמרי היות ומשאיר מקום לדמיון "השפה העברית היא מבנה חשבוני מורכב הנושא איכויות של יופי שברגיל אנו רגילים לראות בטבע" אם הבנתי נכון הכוונה ליופים של נופים ובעלי חיים.

השאר תגובתך