על אותיות מספרים והנדסה

כ״ז בשבט ה׳תשע״א ע"י tamid

המציאות מופלאה. היא מופלאה כאשר אנו מביטים בה ישירות והיא מופלאה גם כאשר אנו ממפים אותה בכדי להבין את הסדר שבה כדי לקבל תמונה רחבה יותר שלה. ישנן מפות דרכים ומפות של ארצות, מפות של גוף האדם ומפות המתארות את מבנה גופם של בעלי חיים. ושל צמחים. וככל שהאדם מתפתח ומשתכלל ומיצר עוד כלים ומוצרים, נוצרות מפות נוספות של כל שהוא יוצר. מפות של מבנים ומפות המתארות את תוך תוכם של מכשירים ומפות של בעלי תפקידים בארגון. מפות ככלל נועדו לעזור לנו להתמצא בסביבתנו או בדבר שאנו עסוקים בלהבינו. המפות הן כשלעצמן כלי ומכשיר.

השפה העברית אף היא מפה מדויקת ומתוחכמת. מפה של אותיות ומלים המיצגות איכויות של המציאות. מפה רב רבדית זו חובקת בתוכה את האותיות המרכיבות אותה, את אוצר מילותיה, ואת התחביר המגדיר (או ממפה) את כללי השימוש בה. בנוסף לאלה, המאפיינים למעשה כל שפה, יש לכל אות בשפה העברית ערך מספרי ומכאן שלכל מילה גם כן יש ערך מספרי הנוצר מסך כל האותיות המרכיבות אותה. ערכיהן המספריים של האותיות מקנים לשפה עוד רבדי עומק לתיאור המציאות ( ואולי ליצירתה) בכך שיוצרים מבנים חשבוניים מופשטים.הקשורים מעצם טבעו של הקיום גם לצורות ולמבנים הנדסיים.

במאמר זה ובמאמרים הנלווים אליו אתאר את הקשר שבין אותיות, מספרים והנדסה ומתוך כך גם את הקשר של אלה לעצם תודעתנו. כל זאת בכדי להאיר את שמתגלה מתוך מחקר של שנים: מחשבותינו יוצרות את המציאות בכל רגע מחדש או כפי שנאמר לפני כן: העולם ניברא באמירה.

יקל על הקורא לתפוס את העניין אם יקרא גם את המאמרים האחרים המופעים באתר, משום שבסופו של דבר, כל המאמרים כולם עוסקים באותו נושא – השפה והחשבון העברי כנשאים של ידע רוחי וככלים להתפתחות האדם.

וכל אלה הדברים היו ידועים לקדמונים ומוסכמים עליהם, אך נראה כי בחלוף השנים וברבות התלאות שעבר העם בגלותו נשכחו רבדים מסוימים מחוכמה זו, והרי חלקם לפחות מתגלה היום לאותם דוברי העברית המחפשים בחייהם דבר מה מהותי הנוגע להתפתחותם.

מכיוון שמפה זו של השפה העברית ושל תודעתנו היא רבת מימדים, אתאר אותה בסדרת  מאמרים זו אשר בה כל אחד מהם מאיר היבט מופלא אחר של קסם המילה – קסם הבריאה באמירה.

ראשית למבנה היסוד של המפה, ערכן המספרי של האותיות בשפה העברית:

בשפה העברית 22 אותיות ו- 5 אותיות סופיות. בסך הכל עשרים ושבע אותיות. הערכים המספריים ניתנים מראשית המספרים ומראשית האותיות במקביל. יחידות , עשרות ומאות. כך זה נראה:

הנה עוד דרך לסדר את הטבלא בכדי לתפוס גם באופן צורני את הקשרה לשיטה העשרונית::

האות ץ מציינת 900. וכשחוזרים לתחילת הטבלא א מציינת 1000 מציינת 2000 וכך הלאה.

השיטה העשרונית ( ספירה ב- 10 , 100 , 1000 ) היא אם כן אחד הבסיסים החשבוניים של השפה העברית. ישנם בסיסי מספרים נוספים המגולמים בחשבון השפה כמו בסיס 12, בסיס 13.

קיומים של בסיסים רבים ביסוד החשבון של השפה בא להאיר היבטים שונים של המציאות ותאר יחסי גומלין בינם לבין עצמם ובין חלקים שונים של המציאות. יחסי גומלין ככלל, בין בני אדם, בין צלילים, בין צורות או צבעים, יכולים להיות הרמוניים או לא להיות הרמוניים. בעזרת בסיסי המספרים השונים ניתן לזהות איכויות ( או שמות/ אנשים) שיש ביניהם זיקה הרמונית או מבנית כלשהי.

אף שאין זה השלב השני בלימוד שפת המספרים, אדלג מעט קדימה, אל המילה העברית שנראה לי שמשמעותה היא הרמוניה. המילה : שלום.

ההבנה שזו המילה העברית להרמוניה נולדה ממחקר המספרים ולא מנבירה במילונים אחר המילה העברית החסרה כביכול. ערכה המספרי של המילה שלום הוא 936.

ניתן לומר שמספרים הרמוניים הם מספרים המגלמים בתוכם בשלמות מספרים שלמים אחרים ומבטאים יחסי גומלין בין אותם מספרים. ישנם מספרים הרמוניים פשוטים וישנם כאלה המבטאים במקביל מספר הרמוניות.ככל שמספר ההרמוניות גדול יותר בתוך מספר מסוים וככל שהרמוניות אלה מבטאות יחסים כלהם המתקיימים במציאות, יהיה נכון לומר שמדובר במספר מאוד הרמוני.

המספר 936 הוא הרמוני בכמה. אחת מן ההרמוניות היסודיות במספר 936 משקפת את יחסי הגומלין בין בסיסי המספרים 12 ו- 13.

עוד שילוב הרמוני הבא לידי ביטוי במספר 936 והקשור לבסיסי המספרים 12 ו- 13

המספר 156 אף הוא מספר הרמוני או מספר של שלום. מספר זה הוא כה יסודי בכך שמבטא את הקשר שבין האיכויות המגולמות במספרים 12 ו- 13, איכויות שיש להן ביטויים ממשיים ומעשיים (בהמשך) לא רק בשפה העברית אלה גם בלוח השנה העברי . מלים ושמות יסודיים בדברי ימי ישראל נושאים את הערך המספרי 156. ציון . יוסף . יחזקאל. יקום. כולם מסתכמים ב- 156.

נחזור למילה שלום אך בשפה אחרת.
השפה העברית היא שפתו של עם ישראל. אך שפת החשבון יכולה להיות מובנת בכל מקום. הנה דוגמא של מילה בשפה זרה המתורגמת לעברית, ואשר הופעתה הצורנית מגלה רובד נוסף לעצם התרגום והמשמעות.

בני המאיה של דרום אמריקה היו עסוקים מאוד בתפישת הזמן ומיפוי הזמן – תודעה. היו ברשותם למעלה מחמישים לוחות שנה שונים בשימוש. לא אתאר אותם כאן אך אציין שבמרכז לוחות השנה שלהם עמדו המספרים 13  ו- 20 כמרכיבים קושרים ומחברים בין המדדים של הזמן ותנועת גרמי השמים.

בשפת בני המאיה אמירת שלום ( In La'kech   )  משמעותה בתרגום לעברית : אני אתה אחר.

אני אתה אחר בהיפוך למספרים בעברית :   209+406+61  =  676 

אפשר לראות ש- 676 = 26X26  כאשר 26  = 2X13

את המספר 676 ניתן להמיר בעברית למילה רעות אליה אפשר להתייחס כמילה נרדפת לביטוי אני אתה אחר.

והנה עוד היבט מענין של מלים אלה שנולדו מתרגום של מילה בשפת המאיה. מתבקש לסדר את המלים אני אתה אחר בשלוש שורות של שלוש משבצות.  מתחת לכל אות מופיע ערכה המספרי:

 

וכעת , במבנה הצורני הזה הנובע מכפולה של שלוש בשלוש – ריבוע המחולק לתשעה ריבועים , נסמן כפי שמתבקש  אלכסונים:

 

כעת, נערוך הפרדה בין המספרים שנמצאים על האלכסונים ובין אלה שאינם. ככה זה נראה בשני ריבועים נפרדים:

 

סך האותיות שעל האלכסונים = 612   =  ברית

סך האותיות שאינן על האלכסונים = 64   = לב + לב

אם כן, שלום בשפת המאיה בתרגום מלולי זה אני אתה אחר בעברית. משמעותו של ביטוי זה היא רעות שהיא ברית בין שני לבבות. משמעות זו התקבלה לאחר שנתנו ביטוי צורני / הנדסי מתבקש למלים ולאותיות.

 

הנה עוד דוגמא לקשר שבין אותיות מספרים והנדסה: 

בספר מלכים מופיע מפרט המתאר את בנין בית המקדש ראשון בידי שלמה המלך:

מתואר כי בפתח הבית עמדו שני עמודי נחושת עצומים בגודלם. שמות העמודים, יכין ובעז. עוד מתואר כי סביב לכותרותיהם של כל אחד מן העמודים המרובעות סודרו מאה רימונים. אפשר לראות פרט פרט יפה הממחיש את הקשר בין בסיס המספרים 13  ובין בסיס המספרים 10 –  השיטה העשרונית:

ריבוע  זה מורכב ממאה עיגולים המסמלים את מאה הרימונים כאשר מביטים כותרת העמודים מלמעלה:

על פניו נראה כי בכל דופן יש 25 רימונים. 100 לחלק ל- 4

אך מכיון שמדובר בתרגיל חשבון "במרחב או במישור" יש לקחת בחשבון את נקודת מבטו של הצופה ואת העובדה שעיגולי הרימונים בארבעת פינות הכותרת משותפים לשתי דפנות.

בכל דופן אם כן נראים 26 רימונים  שהם 13 כפול 2 . 26 הוא המספר המבטא את השם המפורש י-ה-ו-ה לשמו נבנה הבית. אפשר לראות כאן שסידור ערכים מספריים באופן צורני קושר את בסיס 10 – השיטה העשרונית לבסיס 13 .

עוד ביטוי למספר שלוש-עשרה גלום בשמותיהם של שני המודים, יכין ובעז:

בחשבון אותיות והמלים מוסיפים אחד לתוצאה כאשר שתי יישויות שונות מחוברות ויוצרות יישות שלישית חדשה. ומכאן 169 + 1 = 170 שהוא הערך המספרי של המילה עמודים.

חשוב לדעת ולהבין כי חשבון האותיות הוא כלי בעזרתו ניתן להבין ולבטא כוונות הנוגעות לביטויי התבונה העליונה על הארץ. בעבור בני אדם משמעותה של כוונה זו היא התפתחות, חרות, ויצירה. חשבון האותיות והמילים ניתן להבנה וליישום מדויק כאשר הכוונה המנחה אותו בהירה ונקייה מפניות.

(עם הזמן יתוספו למאמר זה עוד דוגמאות והסברים מן המקורות)

4 תגובות ל”על אותיות מספרים והנדסה“

 1. עמיחי נישט הגיב:

  מעוניין ללמוד יותר ולעומק.תודה עמיחי טל-0528239645

  • tamid הגיב:

   עמיחי שלום.
   תודה על תגובתך.
   מדי פעם אני מעלה עוד חומרים בנושא.
   יותר בדף פייסבוק של תמיד הוצאה לאור.
   מוזמן להתקשר 052-3965651- עדו

 2. עומר כהן הגיב:

  דרך יפה לגעת באנשים.

  נחשפתי להוצאה תמיד דרך קריאת ספר שירי כה אמר.
  קראתי את "כה אמר" מיום שישי בוקר/צהרים עד כניסת שבת בערך, נהנתי מהתוכן ומהצורה הנעימה וההרמונית שבו הוא מועבר בנגיעות הקטנות ממעמקי השקט והתבונה.

  אני מהנדס חשמל ומחשבים במקצוע אבל חוקר את השפה העברית כחלק ממחקר הכללי שלי ב"תולדות עם ישראל".
  אני מתכנן להכין משהו בנושא בקרוב, לומד בנוסף פסיכולוגיה ופילוסופיה כדי ללמוד כיצד להעביר את זה קליל ויעיל.
  בתקווה שייתן מענה ונכון לישראל 2014 מתוך אינסוף האפשריות שיכול להעניק ה"אין".

  בכל אופן, נהנתי! עבודה יפה.
  עומר כהן.

השאר תגובתך