על חשבון האותיות

כ״ז בשבט ה׳תשע״א ע"י tamid

בשפה העברית לכל אות יש ערך מספרי. ניתן להגיע לערכה המספרי של מילה על ידי חיבור ערכן המספרי של האותיות באותה מילה. שיטה זו הנקראת גמטריה כוללת כמה שיטות חישוב שונות. כל אחת מביאה לתוצאות אחרות, כלומר מראה היבט שונה של הדברים.

בחלקו הראשון של מאמר זה תתוארנה שיטות הגימטריה השונות.

בחלקו השני של המאמר ידובר על הרבדים העמוקים יותר של חשבון השפה העברית, אותם רבדים שנותנים נפח לחד ממדיות הנוצרת מן השימוש בגמטריה לבדה. החלק זה ידובר על שילובי מספרים, שמות ומלים על מנת ליצור הרמוניה ( שלום/ שלמות) של תוכן ומשמעות. עוד ידובר בחלק השני על הרבדים העמוקים של חשבון השפה העברית ועל הכוונה שבכתיבה עברית תוך שימוש באותיות ובמספרים במקביל.

חלק ראשון

ערכן המספרי של האותיות ושיטות חישוב שונות

שיטות הגמטריה השונות נובעות מן הערכים המספריים שניתנו לאותיות. בטבלא הבאה ניתן לראות את  27 אותיות האלף – בית מסודרות בשלוש קבוצות של תשע כאשר בכל קבוצה אות אחת מייצגת יחידות, אות אחת מייצגת עשרות ואחת מייצגת מאות. בטבלא זו שהיא אחד היסודות לחשבון העברי, בנויה על בסיס השיטה העשרונית. (בחשבון העברי קיימים גם בסיסי מספרים אחרים עליהם בהרחבה במאמרים האחרים):

 

או בסידור אחר:

 

השאר תגובתך