תמיד הוצאה לאור הוקמה בשנת ה'תשס"ח במטרה להוציא לאור עבודות מודפסות עברית המבוססות על מאגר הידע של עם ישראל. העבודות כולן משלבות צורה ותוכן, עיצוב ומשמעות בתכנים שתכליתם אחת – לעורר השראה להתפתחות באדם.
באתר זה, כמו בכל עבודותינו, אנו רוצים להעניק תוכן ממשי על השפה העברית, על חשבון השפה העברית ועל הקשר שבין אלה ובין התפתחות האדם והחברה. אם נצליח דרך עבודותינו לעורר השראה להתפתחות ופליאה נוכח הנשגב – ולו באדם אחד – אז נדע כי אנו עומדים במשימתנו.

בין עבודותינו:

  • מן התנ"ך – מגילת רות, סיפור הבריאה
  • לוח שנה עברי – יומי, שבועי וחודשי
  • ספרות מקור ושירה עברית
  • עד בלי די – כרטיסי ברכה לביטוי של אהבה
  • ברכות ומלים – עבודות ממוסגרות
  • קמץ – חולצות רוח – חולצות מעוררות מחשבה

שלושת הקוים המנחים אותנו בבחירת ובאופן הגשת החומר שאנו מוציאים אל האור, מופיעים כאן כראשי פרקים וכקישורים למאמרים המלאים:

ארץ מילה ותורה

העובדה כי עצם היותה של השפה העברית, שפתו של עם ישראל לבדו קשורה בקשר מובנה עם תורתו ועם ארצו מצביעה על כונה תבונית שהנחתה את אחדותם של שלושה מרכיבים אלה. נראה כי ביסודה של כונה תבונית זו עומדת התפתחותו הרוחית של האדם ושל העם. כונה זו באה לידי ביטוי בהיבטים שונים של שלושת המרכיבים העצמאיים אך התלויים זה בזה – ארץ, מילה ותורה,

(למאמר המלא)

על חשבון האותיות

בשפה העברית לכל אות יש ערך מספרי. ניתן להגיע לערכה המספרי של מילה על ידי חיבור ערכן המספרי של האותיות באותה מילה. שיטה זו הנקראת גמטריה כוללת כמה שיטות חישוב שונות. כל אחת מביאה לתוצאות אחרות, כלומר מראה היבט שונה של הדברים.

(למאמר המלא)

על אותיות מספרים והנדסה

המציאות מופלאה. היא מופלאה כאשר אנו מביטים בה ישירות והיא מופלאה גם כאשר אנו ממפים אותה בכדי להבין את הסדר שבה כדי לקבל תמונה רחבה יותר שלה. ישנן מפות דרכים ומפות של ארצות, מפות של גוף האדם ומפות המתארות את מבנה גופם של בעלי חיים. ושל צמחים. וככל שהאדם מתפתח ומשתכלל ומיצר עוד כלים ומוצרים, נוצרות מפות נוספות של כל שהוא יוצר. מפות של מבנים ומפות המתארות את תוך תוכם של מכשירים ומפות של בעלי תפקידים בארגון. מפות ככלל נועדו לעזור לנו להתמצא בסביבתנו או בדבר שאנו עסוקים בלהבינו. המפות הן כשלעצמן כלי ומכשיר.

(למאמר המלא)