לוחות שנה

  • ה,תשע"ג – לוחות חדשים
    השנה, שנת ה'תשע"ג, מתוספים ללוח השנה מסדרת בראשית גם לוח שנה שבועי. 'יש הבטחות בעולם' הוא לוח חודשי המביא מובאות מספר הנושא את אותו השם ואשר עתיד לצאת אל האור בקרוב. לוח זה מופק באותו עיצוב זו השנה השנייה. גם את הלוחות היומיים, המכילים דפים כמספר ימי השנה, אנו מפיקים שוב השנה. האחד משמש כבלוק כתיבה והשני, תלי-תליש, מיועד לתליה.

  • תפילות ומלים

    ספרים ועלונים

    ברכות - עד בלי די

    קמץ - חולצות רוח