לוח חודשי לשנת ה'תשע"ג – סדרת בראשית

לוח שנה חודשי מסדרת בראשית, הוא לוח שנה ועבודת אומנות. הלוח מעוצב בהשראת דפי הסידור ודפי גמרא. הלוח כולל את סיפור שבעת ימי בריאת העולם הפותח את התורה. מפסוק א' בפרק הראשון ועד פסוק ג' בפרק השני.
הלוח מיועד לתליה בבית, במשרד ובבית הכנסת.

הלוח כולל את חגי ומועדי ישראל ואת זמני היום:
עלות השחר, הנץ החמה, סוף תפילה, מנחה גדולה, מנחה קטנה, קריאת שמע, חצות היום והלילה, שעת שקיעה, צאת הכוכבים. וכן את זמני כניסת ויציאת השבתות, החגים והצומות.
הלוח כולל הסבר בסיסי על לוח השנה העברי בכלל ועל שנת ה'תשע"ג בפרט. כותרות החודשים, המעטרות את ראשי העמודים, מספקות מידע נרחב על החודשים עצמם, על מישכם ועל שמותיהם.

כולל מראה מקום לדפים היומיים הבבלי הירושלמי.
כולל תאריך לועזי ומספר השבוע בשנה הלועזית

הלוח מעוצב ומיוצר בישראל
הלוח מודפס על נייר אקולוגי

על שום תוכנו, הלוח מחויב בגניזה.
דפי הלוח והכריכה ניתנים למיסגור בתום השנה.

מתנה נהדרת לראש השנה.

לוח חודשי מסדרת בראשית הוא ראשון מתוך סדרה שתושלם בשנים הקרובות. הסדרה תכלול את: לוח שבועי קטן, לוח שבועי מורחב ואת הלוח השנתי מסדרת בראשית.

בלוח בראשית חודשי 14 דפים בעובי 240 גרם
מידות הלוח: 100.0 ס”מ אורך 20.0 ס”מ רוחב

  • מחיר : 182 ש"ח
    על שום גודלו, ישלח הלוח לבית הלקוח באמצעות שליח ולא בדואר ישראל. מחיר המשלוח: 60 ש"ח

    • לוח  חודשי לשנת ה'תשע
    • לוח  חודשי לשנת ה'תשע