ספר שירי כה-אמר

ספר שירי כה-אמר הינו קריאה לבני-אדם למצוא את חרותם ודרכה את האפשרות לחיות בשלום. היותה של קריאה זו להתעוררות כה ממוקדת, משמשת כתואי ברור לאלה שכיסופים לחרות מובילים אותם לחפש דרך כזו. בנקודה בה כיסופים אלה הופכים להיות הציר שסביבו מתנהלים החיים, מתחילה העבודה הרוחנית. עבודה זו מתרחשת בנפשו של הקורא.

ספר שירי כה-אמר הוא כלי להתפתחות רוחנית. ההנחיות לעבודה הפנימית מופיעות בשירים בצורת הכונות, תירגולים ורמזים. ההנחיה הגמישה הולכת ומתפתחת יחד עם הקורא. זה, בנחישותו ובפתיחותו, מפיח בספר חיים כדי שישמש לו כמפה. כמו בחיים, גם בעבודה עם הספר, על הקורא לשמור על איזון בין פעילות וסבילות. קריאה בשילוב עבודה פנימית, כתנועה בין שני קצוות אלה, תיצור יחסי גומלין מפרים בין השניים. השילוב בין ידע מוצפן וגלוי בספר בא לשמש כמסנן שיאפשר לקורא לעסוק אך ורק בידע ובתרגולים שתואמים את נכונותו לעבודה ואת רמת התפתחותו.

  • ספר שירי כה-אמר
  • ספר שירי כה-אמר