ארכיון פוסטים המתוייגים כ-’אודות‘

ארץ מילה ותורה

כ״ז בשבט ה׳תשע״א ע"י tamid

העובדה כי עצם היותה של השפה העברית, שפתו של עם ישראל לבדו קשורה בקשר מובנה עם תורתו ועם ארצו מצביעה על כונה תבונית שהנחתה את אחדותם של שלושה מרכיבים אלה. נראה כי ביסודה של כונה תבונית זו עומדת התפתחותו הרוחית של האדם ושל העם. כונה זו באה לידי ביטוי בהיבטים שונים של שלושת המרכיבים העצמאיים אך התלויים זה בזה – ארץ, מילה ותורה,

(למאמר המלא)

על חשבון האותיות

ע"י tamid

בשפה העברית לכל אות יש ערך מספרי. ניתן להגיע לערכה המספרי של מילה על ידי חיבור ערכן המספרי של האותיות באותה מילה. שיטה זו הנקראת גמטריה כוללת כמה שיטות חישוב שונות. כל אחת מביאה לתוצאות אחרות, כלומר מראה היבט שונה של הדברים.

(למאמר המלא)

על אותיות מספרים והנדסה

ע"י tamid

המציאות מופלאה. היא מופלאה כאשר אנו מביטים בה ישירות והיא מופלאה גם כאשר אנו ממפים אותה בכדי להבין את הסדר שבה כדי לקבל תמונה רחבה יותר שלה. ישנן מפות דרכים ומפות של ארצות, מפות של גוף האדם ומפות המתארות את מבנה גופם של בעלי חיים. ושל צמחים. וככל שהאדם מתפתח ומשתכלל ומיצר עוד כלים ומוצרים, נוצרות מפות נוספות של כל שהוא יוצר. מפות של מבנים ומפות המתארות את תוך תוכם של מכשירים ומפות של בעלי תפקידים בארגון. מפות ככלל נועדו לעזור לנו להתמצא בסביבתנו או בדבר שאנו עסוקים בלהבינו. המפות הן כשלעצמן כלי ומכשיר.

(למאמר המלא)